CV

Arbejdsglæde og værdier

Min arbejdshistorik har lært mig, at det at hjælpe, yde service og gøre en forskel for andre, giver mig mening, arbejdsglæde og motivation.

Erhverv og uddannelse

Igennem mange års arbejde med it, har jeg set brugerflader, der visuelt er designet, så man havde svært ved at overskue og overkomme sine opgaver. Det ville jeg gøre noget ved, og uddannede mig til multimediedesigner.

Med mine kompetencer og erfaring indenfor service, adfærdspsykologi og brugervenligt design, kan jeg formidle budskaber, der er brugervenlige, hvor koden er nem at knække og hvor modtageren føler sig godt hjulpet.

Historik

2020 > Digital markedsføring, grafiker

I-Trust.dk – projektansættelse

April – maj 2020

 • Design og udvikling af ikoner og brugerfalde til enablor software.
 • Design og udvikling ny hjemmeside. Arbejdet ikke færdiggjort pga. Corona pandemien.

 

 

2020 > Digital markedsføring, grafiker

OnlineSynlighed.dk – projektansættelse

Januar – februar 2020

 • Brush up af  OnlineSynlighed.dk’s hjemmeside, så den er mere brugervenlig og moderne i udtrykket
 • Brush up og opdatering af hjemmeside for RIT og producering af grafiske elementer til hjemmeside
 • Udvikling af marketingmateriale til tryk til branding af ny virksomhed UlovligKopiering.dk

 

 

OnlineSynlighed logo

2019 > Digital markedsføring, grafiker

Webapoteket – praktik

April – maj 2019

 • Google Analytics:
  • Hvem er de
  • Hvilke interessser har de
  • Hvor kommer de fra
  • Hvad køber de
 • PowerPoint præsentation skabelon.
 • Forslag til facebook kampagner.
 • Forslag til designændringer på hjemmeside, så den fremstår mere brugervenlig.
 • Design, fotografering og grafisk produktion til facebook- og instagramannoncer.
 • Design og grafisk produktion af postkort til kundesegmenterne: Kvinder, mor/barn, mænd og fælles for alle

 

 

2019 > Uddannelse - Digital Markedsføring

Digital Markedsføring, Bigum & Co.

Marts – april 2019

Kompetencer og nyeste viden inden for Sociale Medier, SEO, Brugervenlighed og E-mail marketing. Et helhedsoverblik for den samlede digitale strategi.

 

 

2018 > Grafiker, webudvikler

Arkitekstkolen Aarhus – projektansættelse

Nov. – dec. 2018

Ny WordPress hjemmeside skulle launches primo december 2018. Der var behov for ekstra hænder til færdiggørelse og justering af sitet inden launch. Jeg har bidraget med sparing omkring brugervenligheden i designet og udarbejdet dokumentation og brugervejledning til sitet.

 

 

2017 - 2018 > Grafiker

Pharma Medico ApS, Århus C

August 2017 – august 2018

Pharma Medico producerer kosttilskud og creme, solgt på det globale marked. Som grafiker var mit primære arbejde:

 • DTP arbejde med B2B og B2C annoncer, foldere og brochurer versioneret til forskellige lande
 • Design og rentegning POS materiale til messer og butikker versioneret til forskellige lande
 • Design og rentegning emballage versioneret til forskellige lande
 • Design og rentegning logoer
 • Design, opdatering og sprogversionering B2B præsentationer og salgsmateriale
 • Design visitkort
 • Design og rentegning grafiske elementer til hjemmesiderog sociale medier

 

 

2016 > Webdesigner

MiniMarketing, Hadsten

Maj 2016 – december 2016

Hos MiniMarketing er mit primære område at designe og udvikle WordPress hjemmesider til bureauets kunder, herunder:

 • Udarbejde billedmateriale til hjemmesider i Photoshop og Illustrator
 • Lave brugervejledninger
 • Præsentation for kunder
 • Div. grafiske opgaver

 

 

minimarketing-181x100px

2015 - 2016 > Grafiker

DukaPC A/S, Hinnerup

December 2015 – marts 2016

Vikaransættelse som grafiker hos dukaPC A/S.

Hos dukaPC A/S har jeg udført mangeartede opgaver:

 
 • DTP arbejde med annoncer, vejledninger og brouchurer
 • Design af UI-lementer og ikoner til pc-software og App
 • Redesign PowerPoint præsentationer, brevskabeloner mm.
 • Udvikling materiale til Mailchimp og facebook

 

 

2014 - 2015 > Marketing, grafiker og webdesigner

CC-Marketing, Randers

April 2014 – juli 2015

Som den eneste medarbejder (ud over ejeren) har jeg opnået et bredt fagligt fundament indenfor marketing. Under min ansættelse fusionerede bureauet med en større virksomhed. Jeg stod for design af ny visuel identitet, ny hjemmeside, profilbrochurer, visitkort etc.

For bureauets kunder har jeg udført mangeartede marketingopgaver:

 • SoMe – oprettet profiler og lavet kampagner på sociale medier
 • Produceret grafisk materiale til både on- og off-line medier
  (bannere til messer, pjecer, brochurer, visitkort, logoer, annoncer, profilfoldere, bannere til web etc.)
 • Udvik­let/designet brugervenlige hjemmesider

Hjemmesider udviklet i WordPress.

Værktøjerne er  Adobe Photoshop, Indesign, Illustrator, Flash, HTML og CSS.

 

 

2011 - 2013 > Multimediedesignuddannelse

Erhvervsakademi Aaarhus

September 2011 – juli 2013

2009 - 2011 > It-medarbejder

Horsens Kommune

Ansat som it-medarbejder i it-afdelingens ServiceDesk, og har bl.a. løst følgende opgaver:

 • Telefonsupport til it-slutbrugere i Horsens Kommune (ca. 5000 brugere)
 • Klargøring og support på mobilplatformen
 • Udarbejde diverse brugermanualer og vejledninger
 • Udarbejdet nyt it-introkursus for nye medarbejdere
 • Udviklet ny intern it-shop med hardware og tjenesteydelser ved hjælp af  intranet portal
 • Deltagelse i incident håndering på 1. og 2. level
 • Klargøring af bærbare og stationære computere samt udrulning af softwarepakker via central Desktop Management Værktøj (CAPA-systems)
 • Registrering og håndtering af henvendelser til it-afdelingen via ServiceDesk værktøj (IBM Tivoli Service Request Manager)

 

 

1998 - 2009 > It-medarbejder

Arkitektskolen Aarhus

Ansat som it-medarbejder i it-afdelingen, og har bl.a. løst følgende opgaver:

 
 • Inter- og intranet
  • Deltaget i udvælgelse og implementering af CMS inter- og intranetløsning.
  • Redigering af inter- og intranetportal
  • Ydet support til andre redaktører af inter- og intranet
 • Information/kommunikation
  • Udarbejde diverse brugermanualer og vejledninger
  • Kommunikation fra it-afdelingen ud til brugerne vha. intranet, e-mail og skrivelser
  • Samarbejde med diverse it-konsulenter
  • Koordinator /tolk mellem brugerne og it-afdeling
  • Informationsmøder for studerende i forbindelse med studiestart
  • Samarbejde i forbindelse med udarbejdelse af diverse brochurer og pjecer
 • Planlægning/projektforløb
  • Egen læring
  • Egen arbejdstid
  • Deltaget i planlægning og gennemførelse af indføring af flygtninge-database
  • Deltaget i planlægning af eksterne og interne kursusforløb i forbindelse med nyt hardware og software
  • Planlagt og forestået undervisningsforløb for alle ansatte på arbejdsplads (ca. 200)
  • Deltaget ved planlægning og indførelse af:
   • Serverkonsolideringcitrix/tynde klienter
   • ny inter/intranetløsning
   • trådløst netværk
   • nyt journaliseringssystem
   • nyt studieadministrativt system
   • diverse større opgraderinger af software på servere og pc’ere
 • It- og forretningsprocesser
  • Deltaget ved udarbejdelse af it-strategi
  • Deltaget ved udarbejdelse af it-sikkerhedspolitik
  • Deltaget ved omorganisering af it-afdelingen
 • Hotline/Support/kundeservicering
  • Personlig- telefonisk- og mail-helpdesk i it-afdeling, både 1. og 2. level
  • Ydet løbende assistance til brugere og superbrugere i forskellige it-systemer (journal, studieadministration, MS office, Photoshop etc.)
 • Undervisning
  • Løbende assistance til medarbejdere i diverse it-systemer og software
  • Undervist personale i hold af forskellig størrelse i it-systemer, software, intranet m.m. Har erfaring med undervisning af både nybegyndere og superbrugere
  • Undervist nyt personale i brug af arbejdspladsens it-systemer og it-politik
 • Drift/systemadministration
  • Installation af software på pc, mac og servere
  • Opdatering, fejlfinding og fejlretning på pc og servere
  • Administration af MS Exchange
  • Administration af MS filservere
  • Administration og drift af Citrixplatform
  • Backupadministration
  • Printeradministration
  • Administration og drift af Studieadministrativ database SIS
  • Kendskab til MS SharePoint Portal Server 2003
  • Kendskab til diverse økonomiprogrammer; Navision, Concorde, OPUS
 • Brugeradministration
  • Ansvar for oprettelse og løbende vedligeholdelse af brugere i MS Active Directory
  • Ansvar for oprettelse og løbende vedligeholdelse af brugere i Typo3 intranetløsning
  • Erfaring med brugeradministration i diverse databaser.
  • Kendskab til Single Sign-On (SSO)-systemer

 

1989 - 1998 > EDB-ansvarlig

Dansk Flygtningehjælp

Ansat som edb-ansvarlig i Region Århus har jeg bl.a. løst følgende opgaver:

 • Information/kommunikation
  • Udarbejde diverse brugermanualer og vejledninger
  • Kommunikation fra it-afdelingen ud til brugerne
  • Samarbejde med diverse it-konsulenter
  • Redaktør på et ugentligt personaleblad i Dansk Flygtningehjælp
  • Igangsætter og tovholder af julefrokoster, udflugter for personale
 • Planlægning/projektforløb
  • Egen læring
  • Egen arbejdstid
  • Deltaget i planlægning og gennemførelse af indføring af flygtninge-database
  • Deltaget i planlægning af eksterne og interne kursusforløb i forbindelse med nyt hardware og software
 • It- og forretningsprocesser
  • Deltaget ved udarbejdelse af it-strategi
  • Deltaget ved udarbejdelse af it-sikkerhedspolitik
  • Udarbejdet budgetter
 • Dokumentation/dataregistrering/analysering
  • Registrering af data vedr. flygtninge
  • Udtræk fra databaser til brug for økonomisk afstemning, ledelsesinformation, budgetlægning, kontrol m.m.
  • Registrering af hardware og software
  • Analyse af dataudtrækkets rigtighed, f.eks. ved stikprøvekontrol, forespørgsler til respektive afdelinger/medarbejdere etc.
 • Hotline/Support/kundeservicering
  • Personlig og telefonisk support
  • Ydet løbende assistance til brugere og superbrugere i forskellige it-systemer (økonomisystem, flygtningeregister, WordPerfect etc.)
 • Undervisning
  • Løbende assistance til medarbejdere i diverse it-systemer og software
 • Drift/systemadministration
  • Installation af software på pc
  • Opdatering, fejlfinding og fejlretning på pc
  • Backupadministration
  • Printeradministration
  • Administration og drift af jounaliseringssystem FICS
 • Brugeradministration
  • Ansvar for oprettelse og løbende vedligeholdelse af brugere i Novell
 • Administration/sekretær
  • Daglige opgaver på kontor
  • Telefonomstilling og reception

 

1985 - 1989 > Administrativ medarbejder

Dansk Flygtningehjælp

Jeg startede i Dansk Flygtningehjælp som økonomimedarbejder.

 • Økonomimedarbejder
  • Bogføring
  • Daglig kasseafstemning
  • Udbetaling af kontanter til flygtninge
 • Sekretær
  • Sekretæropgaver for sagsbehandlerne, bl.a.:
   • Aftalestyring
   • Journalskrivning
   • Skrivning efter diktafon
   • Modtagelse af nye flygtninge
 • Personlig sekretær for jurist
  • Aftalestyring
  • Ejendomsadministration
  • Budgetlægning
  • Journalisering
  • Brevskrivning både selvstændigt og efter diktafon

 

2017 - 2018 > Grafiker

Pharma Medico ApS, Århus C

November 2018 – december 2018

Ny WordPress hjemmeside skulle launches primo december 2018. Der var behov for ekstra hænder til færdiggørelse og justering af sitet inden launch. Jeg har bidraget med sparing omkring brugervenligheden i designet og udarbejdet dokumentation og brugervejledning til sitet.

 

 

Pharma Medico ApS, Århus C

August 2017 – august 2018

Pharma Medico producerer kosttilskud og creme, solgt på det globale marked. Som grafiker var mit primære arbejde:

 • DTP arbejde med B2B og B2C annoncer, foldere og brochurer versioneret til forskellige lande
 • Design og rentegning POS materiale til messer og butikker versioneret til forskellige lande
 • Design og rentegning emballage versioneret til forskellige lande
 • Design og rentegning logoer
 • Design, opdatering og sprogversionering B2B præsentationer og salgsmateriale
 • Design visitkort
 • Design og rentegning grafiske elementer til hjemmesiderog sociale medier

 

 

2016 > Webdesigner

MiniMarketing, Hadsten

Maj 2016 – december 2016

Hos MiniMarketing er mit primære område at designe og udvikle WordPress hjemmesider til bureauets kunder, herunder:

 • Udarbejde billedmateriale til hjemmesider i Photoshop og Illustrator
 • Lave brugervejledninger
 • Præsentation for kunder
 • Div. grafiske opgaver

 

 

minimarketing-181x100px

2015 - 2016 > Grafiker

DukaPC A/S, Hinnerup

December 2015 – marts 2016

Vikaransættelse som grafiker hos dukaPC A/S.

Hos dukaPC A/S har jeg udført mangeartede opgaver:

 
 • DTP arbejde med annoncer, vejledninger og brouchurer
 • Design af UI-lementer og ikoner til pc-software og App
 • Redesign PowerPoint præsentationer, brevskabeloner mm.
 • Udvikling materiale til Mailchimp og facebook

 

 

2014 - 2015 > Marketing, grafiker og webdesigner

CC-Marketing, Randers

April 2014 – juli 2015

Som den eneste medarbejder (ud over ejeren) har jeg opnået et bredt fagligt fundament indenfor marketing. Under min ansættelse fusionerede bureauet med en større virksomhed. Jeg stod for design af ny visuel identitet, ny hjemmeside, profilbrochurer, visitkort etc.

For bureauets kunder har jeg udført mangeartede marketingopgaver:

 • SoMe – oprettet profiler og lavet kampagner på sociale medier
 • Produceret grafisk materiale til både on- og off-line medier
  (bannere til messer, pjecer, brochurer, visitkort, logoer, annoncer, profilfoldere, bannere til web etc.)
 • Udvik­let/designet brugervenlige hjemmesider

Hjemmesider udviklet i WordPress.

Værktøjerne er  Adobe Photoshop, Indesign, Illustrator, Flash, HTML og CSS.

 

 

2011 - 2013 > Multimediedesignuddannelse

Erhvervsakademi Aaarhus

September 2011 – juli 2013

2009 - 2011 > It-medarbejder

Horsens Kommune

Ansat som it-medarbejder i it-afdelingens ServiceDesk, og har bl.a. løst følgende opgaver:

 • Telefonsupport til it-slutbrugere i Horsens Kommune (ca. 5000 brugere)
 • Klargøring og support på mobilplatformen
 • Udarbejde diverse brugermanualer og vejledninger
 • Udarbejdet nyt it-introkursus for nye medarbejdere
 • Udviklet ny intern it-shop med hardware og tjenesteydelser ved hjælp af  intranet portal
 • Deltagelse i incident håndering på 1. og 2. level
 • Klargøring af bærbare og stationære computere samt udrulning af softwarepakker via central Desktop Management Værktøj (CAPA-systems)
 • Registrering og håndtering af henvendelser til it-afdelingen via ServiceDesk værktøj (IBM Tivoli Service Request Manager)

 

 

1998 - 2009 > It-medarbejder

Arkitektskolen Aarhus

Ansat som it-medarbejder i it-afdelingen, og har bl.a. løst følgende opgaver:

 
 • Inter- og intranet
  • Deltaget i udvælgelse og implementering af CMS inter- og intranetløsning.
  • Redigering af inter- og intranetportal
  • Ydet support til andre redaktører af inter- og intranet
 • Information/kommunikation
  • Udarbejde diverse brugermanualer og vejledninger
  • Kommunikation fra it-afdelingen ud til brugerne vha. intranet, e-mail og skrivelser
  • Samarbejde med diverse it-konsulenter
  • Koordinator /tolk mellem brugerne og it-afdeling
  • Informationsmøder for studerende i forbindelse med studiestart
  • Samarbejde i forbindelse med udarbejdelse af diverse brochurer og pjecer
 • Planlægning/projektforløb
  • Egen læring
  • Egen arbejdstid
  • Deltaget i planlægning og gennemførelse af indføring af flygtninge-database
  • Deltaget i planlægning af eksterne og interne kursusforløb i forbindelse med nyt hardware og software
  • Planlagt og forestået undervisningsforløb for alle ansatte på arbejdsplads (ca. 200)
  • Deltaget ved planlægning og indførelse af:
   • Serverkonsolideringcitrix/tynde klienter
   • ny inter/intranetløsning
   • trådløst netværk
   • nyt journaliseringssystem
   • nyt studieadministrativt system
   • diverse større opgraderinger af software på servere og pc’ere
 • It- og forretningsprocesser
  • Deltaget ved udarbejdelse af it-strategi
  • Deltaget ved udarbejdelse af it-sikkerhedspolitik
  • Deltaget ved omorganisering af it-afdelingen
 • Hotline/Support/kundeservicering
  • Personlig- telefonisk- og mail-helpdesk i it-afdeling, både 1. og 2. level
  • Ydet løbende assistance til brugere og superbrugere i forskellige it-systemer (journal, studieadministration, MS office, Photoshop etc.)
 • Undervisning
  • Løbende assistance til medarbejdere i diverse it-systemer og software
  • Undervist personale i hold af forskellig størrelse i it-systemer, software, intranet m.m. Har erfaring med undervisning af både nybegyndere og superbrugere
  • Undervist nyt personale i brug af arbejdspladsens it-systemer og it-politik
 • Drift/systemadministration
  • Installation af software på pc, mac og servere
  • Opdatering, fejlfinding og fejlretning på pc og servere
  • Administration af MS Exchange
  • Administration af MS filservere
  • Administration og drift af Citrixplatform
  • Backupadministration
  • Printeradministration
  • Administration og drift af Studieadministrativ database SIS
  • Kendskab til MS SharePoint Portal Server 2003
  • Kendskab til diverse økonomiprogrammer; Navision, Concorde, OPUS
 • Brugeradministration
  • Ansvar for oprettelse og løbende vedligeholdelse af brugere i MS Active Directory
  • Ansvar for oprettelse og løbende vedligeholdelse af brugere i Typo3 intranetløsning
  • Erfaring med brugeradministration i diverse databaser.
  • Kendskab til Single Sign-On (SSO)-systemer

 

1989 - 1998 > EDB-ansvarlig

Dansk Flygtningehjælp

Ansat som edb-ansvarlig i Region Århus har jeg bl.a. løst følgende opgaver:

 • Information/kommunikation
  • Udarbejde diverse brugermanualer og vejledninger
  • Kommunikation fra it-afdelingen ud til brugerne
  • Samarbejde med diverse it-konsulenter
  • Redaktør på et ugentligt personaleblad i Dansk Flygtningehjælp
  • Igangsætter og tovholder af julefrokoster, udflugter for personale
 • Planlægning/projektforløb
  • Egen læring
  • Egen arbejdstid
  • Deltaget i planlægning og gennemførelse af indføring af flygtninge-database
  • Deltaget i planlægning af eksterne og interne kursusforløb i forbindelse med nyt hardware og software
 • It- og forretningsprocesser
  • Deltaget ved udarbejdelse af it-strategi
  • Deltaget ved udarbejdelse af it-sikkerhedspolitik
  • Udarbejdet budgetter
 • Dokumentation/dataregistrering/analysering
  • Registrering af data vedr. flygtninge
  • Udtræk fra databaser til brug for økonomisk afstemning, ledelsesinformation, budgetlægning, kontrol m.m.
  • Registrering af hardware og software
  • Analyse af dataudtrækkets rigtighed, f.eks. ved stikprøvekontrol, forespørgsler til respektive afdelinger/medarbejdere etc.
 • Hotline/Support/kundeservicering
  • Personlig og telefonisk support
  • Ydet løbende assistance til brugere og superbrugere i forskellige it-systemer (økonomisystem, flygtningeregister, WordPerfect etc.)
 • Undervisning
  • Løbende assistance til medarbejdere i diverse it-systemer og software
 • Drift/systemadministration
  • Installation af software på pc
  • Opdatering, fejlfinding og fejlretning på pc
  • Backupadministration
  • Printeradministration
  • Administration og drift af jounaliseringssystem FICS
 • Brugeradministration
  • Ansvar for oprettelse og løbende vedligeholdelse af brugere i Novell
 • Administration/sekretær
  • Daglige opgaver på kontor
  • Telefonomstilling og reception

 

1985 - 1989 > Administrativ medarbejder

Dansk Flygtningehjælp

Jeg startede i Dansk Flygtningehjælp som økonomimedarbejder.

 • Økonomimedarbejder
  • Bogføring
  • Daglig kasseafstemning
  • Udbetaling af kontanter til flygtninge
 • Sekretær
  • Sekretæropgaver for sagsbehandlerne, bl.a.:
   • Aftalestyring
   • Journalskrivning
   • Skrivning efter diktafon
   • Modtagelse af nye flygtninge
 • Personlig sekretær for jurist
  • Aftalestyring
  • Ejendomsadministration
  • Budgetlægning
  • Journalisering
  • Brevskrivning både selvstændigt og efter diktafon

 

2017 - 2018 > Grafiker

Pharma Medico ApS, Århus C

November 2018 – december 2018

Ny WordPress hjemmeside skulle launches primo december 2018. Der var behov for ekstra hænder til færdiggørelse og justering af sitet inden launch. Jeg har bidraget med sparing omkring brugervenligheden i designet og udarbejdet dokumentation og brugervejledning til sitet.

 

 

Pharma Medico ApS, Århus C

August 2017 – august 2018

Pharma Medico producerer kosttilskud og creme, solgt på det globale marked. Som grafiker var mit primære arbejde:

 • DTP arbejde med B2B og B2C annoncer, foldere og brochurer versioneret til forskellige lande
 • Design og rentegning POS materiale til messer og butikker versioneret til forskellige lande
 • Design og rentegning emballage versioneret til forskellige lande
 • Design og rentegning logoer
 • Design, opdatering og sprogversionering B2B præsentationer og salgsmateriale
 • Design visitkort
 • Design og rentegning grafiske elementer til hjemmesiderog sociale medier

 

 

2016 > Webdesigner

MiniMarketing, Hadsten

Maj 2016 – december 2016

Hos MiniMarketing er mit primære område at designe og udvikle WordPress hjemmesider til bureauets kunder, herunder:

 • Udarbejde billedmateriale til hjemmesider i Photoshop og Illustrator
 • Lave brugervejledninger
 • Præsentation for kunder
 • Div. grafiske opgaver

 

 

minimarketing-181x100px

2015 - 2016 > Grafiker

DukaPC A/S, Hinnerup

December 2015 – marts 2016

Vikaransættelse som grafiker hos dukaPC A/S.

Hos dukaPC A/S har jeg udført mangeartede opgaver:

 
 • DTP arbejde med annoncer, vejledninger og brouchurer
 • Design af UI-lementer og ikoner til pc-software og App
 • Redesign PowerPoint præsentationer, brevskabeloner mm.
 • Udvikling materiale til Mailchimp og facebook

 

 

2014 - 2015 > Marketing, grafiker og webdesigner

CC-Marketing, Randers

April 2014 – juli 2015

Som den eneste medarbejder (ud over ejeren) har jeg opnået et bredt fagligt fundament indenfor marketing. Under min ansættelse fusionerede bureauet med en større virksomhed. Jeg stod for design af ny visuel identitet, ny hjemmeside, profilbrochurer, visitkort etc.

For bureauets kunder har jeg udført mangeartede marketingopgaver:

 • SoMe – oprettet profiler og lavet kampagner på sociale medier
 • Produceret grafisk materiale til både on- og off-line medier
  (bannere til messer, pjecer, brochurer, visitkort, logoer, annoncer, profilfoldere, bannere til web etc.)
 • Udvik­let/designet brugervenlige hjemmesider

Hjemmesider udviklet i WordPress.

Værktøjerne er  Adobe Photoshop, Indesign, Illustrator, Flash, HTML og CSS.

 

 

2011 - 2013 > Multimediedesignuddannelse

Erhvervsakademi Aaarhus

September 2011 – juli 2013

2009 - 2011 > It-medarbejder

Horsens Kommune

Ansat som it-medarbejder i it-afdelingens ServiceDesk, og har bl.a. løst følgende opgaver:

 • Telefonsupport til it-slutbrugere i Horsens Kommune (ca. 5000 brugere)
 • Klargøring og support på mobilplatformen
 • Udarbejde diverse brugermanualer og vejledninger
 • Udarbejdet nyt it-introkursus for nye medarbejdere
 • Udviklet ny intern it-shop med hardware og tjenesteydelser ved hjælp af  intranet portal
 • Deltagelse i incident håndering på 1. og 2. level
 • Klargøring af bærbare og stationære computere samt udrulning af softwarepakker via central Desktop Management Værktøj (CAPA-systems)
 • Registrering og håndtering af henvendelser til it-afdelingen via ServiceDesk værktøj (IBM Tivoli Service Request Manager)

 

 

1998 - 2009 > It-medarbejder

Arkitektskolen Aarhus

Ansat som it-medarbejder i it-afdelingen, og har bl.a. løst følgende opgaver:

 
 • Inter- og intranet
  • Deltaget i udvælgelse og implementering af CMS inter- og intranetløsning.
  • Redigering af inter- og intranetportal
  • Ydet support til andre redaktører af inter- og intranet
 • Information/kommunikation
  • Udarbejde diverse brugermanualer og vejledninger
  • Kommunikation fra it-afdelingen ud til brugerne vha. intranet, e-mail og skrivelser
  • Samarbejde med diverse it-konsulenter
  • Koordinator /tolk mellem brugerne og it-afdeling
  • Informationsmøder for studerende i forbindelse med studiestart
  • Samarbejde i forbindelse med udarbejdelse af diverse brochurer og pjecer
 • Planlægning/projektforløb
  • Egen læring
  • Egen arbejdstid
  • Deltaget i planlægning og gennemførelse af indføring af flygtninge-database
  • Deltaget i planlægning af eksterne og interne kursusforløb i forbindelse med nyt hardware og software
  • Planlagt og forestået undervisningsforløb for alle ansatte på arbejdsplads (ca. 200)
  • Deltaget ved planlægning og indførelse af:
   • Serverkonsolideringcitrix/tynde klienter
   • ny inter/intranetløsning
   • trådløst netværk
   • nyt journaliseringssystem
   • nyt studieadministrativt system
   • diverse større opgraderinger af software på servere og pc’ere
 • It- og forretningsprocesser
  • Deltaget ved udarbejdelse af it-strategi
  • Deltaget ved udarbejdelse af it-sikkerhedspolitik
  • Deltaget ved omorganisering af it-afdelingen
 • Hotline/Support/kundeservicering
  • Personlig- telefonisk- og mail-helpdesk i it-afdeling, både 1. og 2. level
  • Ydet løbende assistance til brugere og superbrugere i forskellige it-systemer (journal, studieadministration, MS office, Photoshop etc.)
 • Undervisning
  • Løbende assistance til medarbejdere i diverse it-systemer og software
  • Undervist personale i hold af forskellig størrelse i it-systemer, software, intranet m.m. Har erfaring med undervisning af både nybegyndere og superbrugere
  • Undervist nyt personale i brug af arbejdspladsens it-systemer og it-politik
 • Drift/systemadministration
  • Installation af software på pc, mac og servere
  • Opdatering, fejlfinding og fejlretning på pc og servere
  • Administration af MS Exchange
  • Administration af MS filservere
  • Administration og drift af Citrixplatform
  • Backupadministration
  • Printeradministration
  • Administration og drift af Studieadministrativ database SIS
  • Kendskab til MS SharePoint Portal Server 2003
  • Kendskab til diverse økonomiprogrammer; Navision, Concorde, OPUS
 • Brugeradministration
  • Ansvar for oprettelse og løbende vedligeholdelse af brugere i MS Active Directory
  • Ansvar for oprettelse og løbende vedligeholdelse af brugere i Typo3 intranetløsning
  • Erfaring med brugeradministration i diverse databaser.
  • Kendskab til Single Sign-On (SSO)-systemer

 

1989 - 1998 > EDB-ansvarlig

Dansk Flygtningehjælp

Ansat som edb-ansvarlig i Region Århus har jeg bl.a. løst følgende opgaver:

 • Information/kommunikation
  • Udarbejde diverse brugermanualer og vejledninger
  • Kommunikation fra it-afdelingen ud til brugerne
  • Samarbejde med diverse it-konsulenter
  • Redaktør på et ugentligt personaleblad i Dansk Flygtningehjælp
  • Igangsætter og tovholder af julefrokoster, udflugter for personale
 • Planlægning/projektforløb
  • Egen læring
  • Egen arbejdstid
  • Deltaget i planlægning og gennemførelse af indføring af flygtninge-database
  • Deltaget i planlægning af eksterne og interne kursusforløb i forbindelse med nyt hardware og software
 • It- og forretningsprocesser
  • Deltaget ved udarbejdelse af it-strategi
  • Deltaget ved udarbejdelse af it-sikkerhedspolitik
  • Udarbejdet budgetter
 • Dokumentation/dataregistrering/analysering
  • Registrering af data vedr. flygtninge
  • Udtræk fra databaser til brug for økonomisk afstemning, ledelsesinformation, budgetlægning, kontrol m.m.
  • Registrering af hardware og software
  • Analyse af dataudtrækkets rigtighed, f.eks. ved stikprøvekontrol, forespørgsler til respektive afdelinger/medarbejdere etc.
 • Hotline/Support/kundeservicering
  • Personlig og telefonisk support
  • Ydet løbende assistance til brugere og superbrugere i forskellige it-systemer (økonomisystem, flygtningeregister, WordPerfect etc.)
 • Undervisning
  • Løbende assistance til medarbejdere i diverse it-systemer og software
 • Drift/systemadministration
  • Installation af software på pc
  • Opdatering, fejlfinding og fejlretning på pc
  • Backupadministration
  • Printeradministration
  • Administration og drift af jounaliseringssystem FICS
 • Brugeradministration
  • Ansvar for oprettelse og løbende vedligeholdelse af brugere i Novell
 • Administration/sekretær
  • Daglige opgaver på kontor
  • Telefonomstilling og reception

 

1985 - 1989 > Administrativ medarbejder

Dansk Flygtningehjælp

Jeg startede i Dansk Flygtningehjælp som økonomimedarbejder.

 • Økonomimedarbejder
  • Bogføring
  • Daglig kasseafstemning
  • Udbetaling af kontanter til flygtninge
 • Sekretær
  • Sekretæropgaver for sagsbehandlerne, bl.a.:
   • Aftalestyring
   • Journalskrivning
   • Skrivning efter diktafon
   • Modtagelse af nye flygtninge
 • Personlig sekretær for jurist
  • Aftalestyring
  • Ejendomsadministration
  • Budgetlægning
  • Journalisering
  • Brevskrivning både selvstændigt og efter diktafon

 

Det må godt være fedt
at komme på arbejde
hver dag